19 Eylül 2014 Cuma 23:56
Mobil
Mobil Şişirilebilir Sahra Hastanesi Kurulumu ve Kullanımı Eğitimi
UMKE Personeline "Mobil Şişirilebilir Sahra Hastanesi" eğitimi verildi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) personeline "Mobil Şişirilebilir Sahra Hastanesi Kurulumu ve Kullanımı" konusunda verildi.             Mobil Acil Müdahale Ünitesi olarak kullanılmak üzere Türkiye'de 17 tane bulunan ve bir tanesi de Rize’ye tahsis edilen şişirilebilir sahra çadır seti kurulumu ve kullanımı konusunda UMKE personellerine eğitim verildi. Sahra Çadırı hakkında bilgi veren, Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, sekiz ayrı parçadan oluşan çadır bir bütün olarak kullanılabileceği söyleyen Tepe, parçalar halinde de kurulup tek de kullanılabiliyor. Her bir parçasının 60 metre kareden oluşmaktadır" dedi. Tepe, "Çadırın gerektiğinde 54 yataklı bir hastane olarak olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca ısıtma ve soğutma tertibatı bulunan çadır yüksek izolasyon özelliğine de sahiptir. Söz konusu bu çadırla gerek ilimiz, gerekse de ülkemiz genelinde oluşabilecek her türlü afet ve acil durumlarda daha hazırlıklı duruma gelmiş olmaktayız. Bu sebeple, UMKE personellerimize çadır kurma eğitimi verildi. Bu eğitimlerin belli bir periyotlar ile devam edecek" diye konuştu. Rize UMKE Birim Sorumlusu Öner Çakal ise, şişirilebilir mobil sahra hastanesinin içerisinde acil bölümü, yoğun bakım ünitesi, hasta gözlem üniteleri, birde  kimyasal olaylarda kullanabileceğimiz bir dekontanimasyon ünitesi bulunmakta olduğunu söyleyerek, " bu çadırın acil durumlarda kurulduğu zaman çok sayıda hasta alabileceğimiz ve müdahale edebileceğimiz imkanlar mevcut" dedi. Çakal, çadır'ın 7 dakika gibi çok kısa sürede kurulabileceğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Çadır hava yoluyla şişmektedir. Sistemimiz dışarıdan yakıt yoluyla ısıtılıyor. Mobil Sahra Hastanesi Ana bağlantı çadırları haricinde dört tane çadırdan oluşmaktadır. Çadır'ı olağanüstü durumlarda, doğal afet ve sel gibi durumlarda çok kısa sürede kurulabilecek bir çadır. Ancak çadır'ın kurulumu için daha rahat sabitleyebilmek için  çadır için düz zemin gerekiyor. Eğitimi Rize Arama Kurtarma Ekibi içerisinde yer alan öncelikle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine veriyoruz. Çünkü acil durumda sağlıkçı oldukları için ilk onlar müdahale edecek. Ama herhangi bir kurtarma operasyonu tam anlamıyla bir ekibi işi gerekiyor. Bizler sağlıkçı olarak nasıl hastaya nasıl daha iyi ve kısa sürede müdahale edebileceğimizi düşünüyorsak, ekibimizde yer alan diğer arkadaşlarımızda çadır'ın daha kısa sürede nasıl kurulabileceği konusunda teknik ve insan gücüne dayı yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyoruz"  
Eğitim
Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Sınavla Başasistan Ataması Yapılacaktır
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir. İlan edilen Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi kadrolarına; Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Onkolojisi ve Çocuk Hematolojisi uzmanları müracaat edebileceklerdir. Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, 09.11.2014 tarihinde yapılacak olan yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza itiraz edebilirler. İtirazlar Bakanlığımız İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup komisyon kararı kesindir. Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği; İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır. Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz. Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar. Başvuru Şartları *  Başvurduğu dalda uzman olmak, *  Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak, *  Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak, *  Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, *  İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak, Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.  Yabancı dil yeterlilik belgeleri, sözlü sınav tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilebilir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, yazılı bilim sınavında başarılı olsalar dahi sözlü sınava alınmaz. * Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,  1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, 2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, 3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak. şartlarını taşıyacaklardır. Başvuru şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne; - Başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde, - Başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvurular 31.07.2014 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 13.08.2014 günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi No: 3 B Blok 3. Kat No: 15 Sıhhiye/ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında posta/kargo yoluyla veya şahsen başvurularda D Blok Genel Evrak servisine yapılabilecektir. Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (13.08.2014 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Değerlendirme formunun birinci bölümü başvuru sahibi tarafından, ikinci bölümü Bakanlığımız tarafından doldurulacağından ikinci bölüm boş bırakılacaktır. - Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır.  Bilgi için: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı Tel       : 0 312 585 15 59               0 312 585 15 60   Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız. Değerlendirme Formu için Tıklayınız Başasistanlık Kadroları için Tıklayınız 24.07.2014 tarihinde ilanen duyurulan başasistan kadrolarına, 04.08.2014 tarihli ve 49675148/799/2014.5419.4985 sayılı Makam Oluru ile ekli tabloda belirtilen kadrolar ilave edilmiştir.  İlave kadrolar için tıklayınız.
Ovit
Ovit Şenliklerinde yürütülen sağlık hizmetleri
  Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Ovit Şenliklerinde 112 Ekipleri tarafından iki gün boyunca toplam 206 vatandaşa acil müdahalede bulunulduğunu açıkladı.         Rize’nin İkizdere İlçesi Ovit Yaylasında bu yıl 17.’si düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Şenliklerinde iki sağlık çadırı ve  bilgilendirme standı ile vatandaşlara hizmet verilirken iki gün süren şenlik boyunca Rize Sağlık Müdürlüğü 112 Ekipleri tarafından 206 vatandaşa acil müdahalede bulunulduğu açıklandı.   Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe konu hakkında yaptığı açıklamada, Ovit şenliklerinde Rize Sağlık Müdürlüğü, Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü ve UMKE ekibinin yer aldığını ifade ederek, “İki gün süren şenlik boyunca şenlik alanına kurulan iki sağlık çadırı ve  bilgilendirme standı ile halka hizmet verildi. Ekiplerimizde tüm sağlık tedbirleri alındı. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan stantta Müdürlük tarafından yürütülen çalışmalar tanıtıldı. Obezite, Kronik Hastalıklar, Ruh Sağlığı, Kanser,  Çocuk-Ergen ve Kadın sağlığı Birimlerinin hazırladığı broşürler halka dağıtıldı. Kanserde erken teşhisin önemi ve KETEM birimi, anne sütünün önemi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında stantta başvuran kişilere  bilgi verildi.“ ded       Ovit Şenliklerinde yürütülen  sağlık hizmetlerinde, Rize Sağlık Müdürlüğü 112 Ekipleri tarafından iki gün boyunca toplam 206 vatandaşa acil müdahalede bulunulduğunu kaydeden Dr. Tepe, vakaların çoğunluğunun güneş çarpması, yüksek tansiyon, el-ayak kesikleri, burkulma, dispne, baş ağrısı, anksiyete  vb şikayetlerinden kaynaklandığını ifade ederek, 112  ekiplerince olaylara anında müdahale yapılarak hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini sadece bir hastanın  merkeze sevk edildiğini söyledi.
Rize
Rize Sağlık Müdürlüğü 2013-2018 stratejik planı
GİRİŞ      Sağlık insangücü planlaması, stratejik bir yaklaşım içersinde toplumun sağlıkla ilgili gereksinimleri ve başvuruları göz önüne alınarak, sağlık kurumlarının amaçları, hedefleri ve olanakları çerçevesinde, sağlık çalışanlarının yeterli nicelik, yüksek nitelik, düzgün bir dağılım, doğru bir zamanlama ve tam olarak istihdamı amacıyla yapılan planlamadır. Doğru bir sağlık insangücü planlamasının sahip olması gereken sekiz bileşen; “nicelik”, “nitelik”, “dağılım”, “zamanlama”, “istihdam”, “gereksinim”, “hedef” ve “olanaklar”      Rize ilimiz doğudan Artvin’in Arhavi, batıdan Trabzon’un Of, güneyden Artvin’in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir. Topraklarının %78’e yakını dağlarla kaplı olan Rize’nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir. Yeşili ve maviyi bir arada bulunduran eşsiz güzelliği ile dikkat çeken ilimiz, son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen yapılanmaları ile sağlık alanında oldukça yol kat etmiştir      663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2012 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. 2013 ağustos ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bu yapılanma içerisinde dört şube ile hizmet vermektedir.   663 sayılı KHK ile kurulan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatını oluşturmaktadır. Rize KHB 3 başkanlığı, 1 Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 devlet hastanesi, 4 ilçe devlet hastanesi, 1 ağız diş sağlığı merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Birlik, yeni yönetim modeliyle iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini tesis etmeyi amaçlamaktadır.    Sağlık Bakanlığının stratejik yönetim modeline uygun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarının ilki olan bu stratejik plan, ilimizde gerçekleştirilen hizmetlerin daha da ilerisini ve sürdürülebilirliğini amaçlamıştır.     Rize Sağlık Müdürlüğü 2013–2018 stratejik planını hazırlanmıştır. Bu çalışma öncelikle kurumumuz Araştırma Bilgi Sistemleri Sağ. Gel. ve Halk Sağ. Şubesi, Kamu hastaneleri birliği çalışanları ve halk sağlığı müdürlüğü çalışanları tarafından hazırlanmıştır. Rize Sağlık Müdürlüğü 2013-2018 stratejik planı
Centurion
Centurion Vision System Katarakt Cihazı Rize de
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Türkyılmaz, katarakt cerrahisinde dünya ile aynı anda kullanmaya başladığımız CenturionVision System Cihazı, komplikasyonları en aza indiriyor, ameliyat sırasında işlemi kontrol ediyor”                 Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, cihazın Türkiye'de sadece kendi kliniklerinde kullanıldığını söyleyerek, " Tıp Fakülteleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet hastaneleri göz önüne alındığında cihaz ilk defa bizim hastanemizde kullanılmaya başlandı" dedi.    Katarakt cerrahisinin günümüzde dünyada ve ülkemizde en çok yapılan ve en başarılı cerrahi operasyonlardan biri olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Hastanemizde de yılda bin 500’e yakın hastanın katarak ameliyatını başarılı bir şekilde yapmaktayız. Genel anlamda katarakt ameliyatlarında başarı oranı çok yüksek olduğundan haliyle gün geçtikçe hastaların beklentileri daha dayükseliyor. Bu nedenle eğer bu beklentileri önemsiyorsak onları karşılamak için daha yeni teknolojileri takip etmek ve kullanmak zorundayız.Hastanemize yeni kazandırılan Centurion Vision System Katarakt Cihazı ile dünya ile aynı anda bizde bu teknolojiye sahip olmuş durumdayız" diye ifade etti.   Cihazın sağladığı avantajlardan bahseden Türkyılmaz, şöyle devam etti:           "Birinci olarak bu cihaz zor vakalarda daha etkili. Normalde katarakt cerrahisinde fako denilen yöntemle dikişsiz katarakt ameliyatı yapabiliyoruz. Fakat geç kalınmış vakalarda hasta merceğininsert olması nedeniyle dikişli ameliyat yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bu cihaz sayesinde daha sert merceklerde de fako yapabiliyoruz. Cihazın diğer önemli bir özelliği de daha küçük kesi ile ameliyat yapılmasına imkan vermesi. Böylece ameliyat sonrası yanma, batma, kaşıntı, astigmata bağlı görme bozukluğu gibi sorunları daha aza indirgeyebiliyoruz. Ayrıca cihaz, ameliyat sırasında alınan doğal merceğin yerine koyulacak olan merceğin yerleştirilme işlemini otomatik olarak yapıyor. Cihazın en büyük özelliği ise ameliyat sırasında göz içini kontrol etmesi, cihaz operasyon sırasında göz içinde meydana gelen değişimleri izliyor ve bu değişimlere göre parametrelerini ayarlıyor. Tüm bu işlemler sayesinde cerrah çok daha güvenli olarak ameliyata devam ediyor.Cihaz operasyon sırasında cerrahın yükünü kayda değer oranda azaltıyor.Bu tabir caizse otomatik pilotta uçmak gibi birşey. "   Cihazın dünyada, Türkiye'de ve hastanemizde daha yeni yeni kullanılmaya başlandığını söyleyen Türkyılmaz, "Bu cihaz ülkemizde 3. basamak hastaneleri içinde şuan sadece bizim kliniğimizde kullanılıyor. Bazı büyük özel hastanelerde de var. Fakat üniversite ve devlet hastanesi olarak ilk bizim kliniğimizde kullanılmaya başlandı. Bu cihazı dünya ile aynı andahastalarımızın hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz.” dedi.   Cihazın komplikasyon oranını çok aza indirdiğini söyleyen Türkyılmaz, şunları kaydetti:   "Cihaz ameliyatı sadece cerraha endekslemiyor. Bir nevi operasyonu gözlemliyor ve  hastanın durumuna göre ameliyatın gerçekleşmesini sağlıyor. Suni mercek yerleştirme işlemini de cihaz otomatik olarak kendisi yapıyor ve cihazın çok küçük kesiler ile ameliyat yapılmasına imkân tanıması sayesindegöz daha erken toparlıyor. Batma, yanma gibi şikâyetlerdaha az oluyor. Mikrop kapma riski daha azalıyor. Haliyle hasta daha çabuk günlük hayatına dönebiliyor. Operasyon sonrası astigmat oranı daha az olduğu için hastanın ameliyat sonrasıuzak görme için ilave gözlük kullanma ihtimali daha aza indirgenmiş oluyor."   Türkyılmaz, son olarak cihazın kliniklerine kazandırılmasında yoğun emeği geçen Rize Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve hastane yönetimine, destekleri için üniversite rektörlüğüne teşekkür etti.    
Web uygulamaları Alo 113 Alo 150 Alo 184 Alo 182 Alo 171 Bilgi edinme Sağlık turizmi Stratejik plan Klinik kalite EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Net E-Posta Elektronik belge Sağlıkta buluşma noktası Obezite Havanı koru Aile hekimliği
E-kütüphane E-Devlet Linkler
Toplam Tekil Ziyaretçi: 134347 | Toplam Sayfa Gösterimi: 3947284
Gbit Yazılım T.C. Sağlık Bakanlığı | Rize Sağlık Müdürlüğü Starmaxx Lastik hostingRize il Saglık Müdürlügü Web Sitesi. Kurum hakkında bilgiler, Subeler, projeler ve duyurular yer alıyor.