Rize İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Eylem

Güncelleme Tarihi: 10/07/2017

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İç Kontrol Sistemi Çalışmalar
Sağlık Bakanlığı'nın İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı
Müsteşarlık Makam Onayı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

663 sayılı KHK'dan sonra Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatları yeniden belirlendiğinden 31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup bu konudaki çalışmalar başlamıştır.

02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.

2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı
2017 1. 3 Aylık Dönem İç Kontrol Eylem Planı Raporlaması için tıklayınızTEŞKİLAT SEMASI.PNG

Çalışmalar devam etmektedir
1-İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü.docx
2- Sağlık Hizmetleri iç kontrol Planı

3-Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü.docx
4-Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü.docx
5- Hasta Hakları İç Kontol Eylem Planı
6-Hukuk İşleri Birimi.doc
7-Sivil Savunma Birimi.docx