31 Temmuz 2014 Perşembe 17:34
Rize
Rize Sağlık Müdürlüğü 2013-2018 stratejik planı
GİRİŞ      Sağlık insangücü planlaması, stratejik bir yaklaşım içersinde toplumun sağlıkla ilgili gereksinimleri ve başvuruları göz önüne alınarak, sağlık kurumlarının amaçları, hedefleri ve olanakları çerçevesinde, sağlık çalışanlarının yeterli nicelik, yüksek nitelik, düzgün bir dağılım, doğru bir zamanlama ve tam olarak istihdamı amacıyla yapılan planlamadır. Doğru bir sağlık insangücü planlamasının sahip olması gereken sekiz bileşen; “nicelik”, “nitelik”, “dağılım”, “zamanlama”, “istihdam”, “gereksinim”, “hedef” ve “olanaklar”      Rize ilimiz doğudan Artvin’in Arhavi, batıdan Trabzon’un Of, güneyden Artvin’in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir. Topraklarının %78’e yakını dağlarla kaplı olan Rize’nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir. Yeşili ve maviyi bir arada bulunduran eşsiz güzelliği ile dikkat çeken ilimiz, son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen yapılanmaları ile sağlık alanında oldukça yol kat etmiştir      663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2012 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. 2013 ağustos ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bu yapılanma içerisinde dört şube ile hizmet vermektedir.   663 sayılı KHK ile kurulan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatını oluşturmaktadır. Rize KHB 3 başkanlığı, 1 Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 devlet hastanesi, 4 ilçe devlet hastanesi, 1 ağız diş sağlığı merkezi ile faaliyetini sürdürmektedir. Birlik, yeni yönetim modeliyle iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin sürekliliğini tesis etmeyi amaçlamaktadır.    Sağlık Bakanlığının stratejik yönetim modeline uygun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarının ilki olan bu stratejik plan, ilimizde gerçekleştirilen hizmetlerin daha da ilerisini ve sürdürülebilirliğini amaçlamıştır.     Rize Sağlık Müdürlüğü 2013–2018 stratejik planını hazırlanmıştır. Bu çalışma öncelikle kurumumuz Araştırma Bilgi Sistemleri Sağ. Gel. ve Halk Sağ. Şubesi, Kamu hastaneleri birliği çalışanları ve halk sağlığı müdürlüğü çalışanları tarafından hazırlanmıştır. Rize Sağlık Müdürlüğü 2013-2018 stratejik planı
Centurion
Centurion Vision System Katarakt Cihazı Rize de
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Türkyılmaz, katarakt cerrahisinde dünya ile aynı anda kullanmaya başladığımız CenturionVision System Cihazı, komplikasyonları en aza indiriyor, ameliyat sırasında işlemi kontrol ediyor”                 Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, cihazın Türkiye'de sadece kendi kliniklerinde kullanıldığını söyleyerek, " Tıp Fakülteleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet hastaneleri göz önüne alındığında cihaz ilk defa bizim hastanemizde kullanılmaya başlandı" dedi.    Katarakt cerrahisinin günümüzde dünyada ve ülkemizde en çok yapılan ve en başarılı cerrahi operasyonlardan biri olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Hastanemizde de yılda bin 500’e yakın hastanın katarak ameliyatını başarılı bir şekilde yapmaktayız. Genel anlamda katarakt ameliyatlarında başarı oranı çok yüksek olduğundan haliyle gün geçtikçe hastaların beklentileri daha dayükseliyor. Bu nedenle eğer bu beklentileri önemsiyorsak onları karşılamak için daha yeni teknolojileri takip etmek ve kullanmak zorundayız.Hastanemize yeni kazandırılan Centurion Vision System Katarakt Cihazı ile dünya ile aynı anda bizde bu teknolojiye sahip olmuş durumdayız" diye ifade etti.   Cihazın sağladığı avantajlardan bahseden Türkyılmaz, şöyle devam etti:           "Birinci olarak bu cihaz zor vakalarda daha etkili. Normalde katarakt cerrahisinde fako denilen yöntemle dikişsiz katarakt ameliyatı yapabiliyoruz. Fakat geç kalınmış vakalarda hasta merceğininsert olması nedeniyle dikişli ameliyat yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bu cihaz sayesinde daha sert merceklerde de fako yapabiliyoruz. Cihazın diğer önemli bir özelliği de daha küçük kesi ile ameliyat yapılmasına imkan vermesi. Böylece ameliyat sonrası yanma, batma, kaşıntı, astigmata bağlı görme bozukluğu gibi sorunları daha aza indirgeyebiliyoruz. Ayrıca cihaz, ameliyat sırasında alınan doğal merceğin yerine koyulacak olan merceğin yerleştirilme işlemini otomatik olarak yapıyor. Cihazın en büyük özelliği ise ameliyat sırasında göz içini kontrol etmesi, cihaz operasyon sırasında göz içinde meydana gelen değişimleri izliyor ve bu değişimlere göre parametrelerini ayarlıyor. Tüm bu işlemler sayesinde cerrah çok daha güvenli olarak ameliyata devam ediyor.Cihaz operasyon sırasında cerrahın yükünü kayda değer oranda azaltıyor.Bu tabir caizse otomatik pilotta uçmak gibi birşey. "   Cihazın dünyada, Türkiye'de ve hastanemizde daha yeni yeni kullanılmaya başlandığını söyleyen Türkyılmaz, "Bu cihaz ülkemizde 3. basamak hastaneleri içinde şuan sadece bizim kliniğimizde kullanılıyor. Bazı büyük özel hastanelerde de var. Fakat üniversite ve devlet hastanesi olarak ilk bizim kliniğimizde kullanılmaya başlandı. Bu cihazı dünya ile aynı andahastalarımızın hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz.” dedi.   Cihazın komplikasyon oranını çok aza indirdiğini söyleyen Türkyılmaz, şunları kaydetti:   "Cihaz ameliyatı sadece cerraha endekslemiyor. Bir nevi operasyonu gözlemliyor ve  hastanın durumuna göre ameliyatın gerçekleşmesini sağlıyor. Suni mercek yerleştirme işlemini de cihaz otomatik olarak kendisi yapıyor ve cihazın çok küçük kesiler ile ameliyat yapılmasına imkân tanıması sayesindegöz daha erken toparlıyor. Batma, yanma gibi şikâyetlerdaha az oluyor. Mikrop kapma riski daha azalıyor. Haliyle hasta daha çabuk günlük hayatına dönebiliyor. Operasyon sonrası astigmat oranı daha az olduğu için hastanın ameliyat sonrasıuzak görme için ilave gözlük kullanma ihtimali daha aza indirgenmiş oluyor."   Türkyılmaz, son olarak cihazın kliniklerine kazandırılmasında yoğun emeği geçen Rize Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve hastane yönetimine, destekleri için üniversite rektörlüğüne teşekkür etti.    
Hemşireler
Hemşireler Günü
  Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, hemşireler haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.   Rize İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Tepe yaptığı yazılı açıklamada; Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren insan sevgisiyle dolu, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor ama onurlu ve kutsal bir meslektir" dedi.   Bugün Dünyada ve Ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acısını dindirmekte olduğunu söyleyen Tepe, "Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak, hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır." diye ifade etti.   Değişen sağlık ihtiyaçları kapsamında hasta haklarına, hasta yakınının beklentilerine en uygun şekilde cevap vererek verimli ve etkin bir sağlık hizmeti sunan hemşirelerimizin, sadece hemşireler gününü değil, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum diyen Tepe, şöyle devam etti:  "Sağlık hizmetlerinin bir ekip çalışması olduğu prensibinden hareketle bizler için bu ekipteki her çalışanın eşit değer ve önemde olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Günü” kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim”    
Sağlık
Sağlık Uzman Yardımcısı Kadrosuna Atama İle İlgili Duyuru
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) Sağlık Uzman Yardımcısı Kadrosuna Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru 27 Ocak 2014 – 12 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav sonuçlarına göre Sağlık  Bakanlığı ve  Bağlı Kuruluşlarına yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak söz konusu belgelerin getirilmesi halinde kabul edilecektir.) Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir: 1.       Ekte yer alan Sağlık Uzman Yardımcılığı Atama Başvuru Formunun (EK-1) (bilgisayar ortamında ya da tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı, 2.       12/04/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için 3 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-2) (bilgisayar ortamında doldurulup fotoğraf yapıştırılacak ve aday tarafından imzalanacaktır) 3.       Mal Bildirim Beyannamesi (EK-3) (tarihli ve imzalı doldurulup teslim edilecektir) aslı, 4.       İki (2) adet resim, 5.       Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Sağlık  Bakanlığı ve  Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşip halen Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir. (Bu durumda olanlar kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları mümkün olacaktır.)    Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamın 16/04/2014 tarihli ve 2014.4988.7444 sayılı Onayına istinaden 28 Nisan 2014-09 Mayıs 2014 (saat 18:00’a kadar) tarihleri arasında yerleştirildikleri kurumların aşağıda belirtilen adreslerine elden teslim etmeleri gerekmekte olup belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.  Evrak Teslim Adresi: Sağlık Bakanlığına yerleşenlerin : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok Kat:3 Sıhhiye / Ankara Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenlerin :  Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad No: 55 A Blok Kat:1  Sıhhıye / Ankara Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna yerleşenlerin :  Nasuh Akar Mah.Ziyabey   Cad.   1407.Sok.   No:4   Kat:1 Balgat/ANKARA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yerleşenlerin:  Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 Kat:2 Çankaya/Ankara  HATIRLATMALAR: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel  (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir. Evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır. Halen askerlik görevi nedeniyle silâhaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları değerlendirilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için doldurulacak EK-2 formun eksik ve yanlış doldurulması durumunda atama işlemi gecikeceğinden, formun bilgisayar ortamında (el yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir) eksiksiz ve doğru olarak doldurularak aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda “Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayanın” kısmı yerleştirmenizin yapıldığı birimlerce onaylanacağından boş bırakılması  ve nüfus cüzdanınızın aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Bakanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Sağlık raporu teslim etmeyen aday göreve başlatılmayacak, göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. Evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.   Yukarıda anılan Yönetmeliğin “Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.” hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve erkek adaylar için askerlik durumları,  yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan teyit edilecek ve durumları uygun olanların atamaları yapılacaktır. Süresi içerisinde evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.                                                                                                            İlgililere İlanen Duyurulur.  EKLER: 1-Sağlık Uzman Yardımcılığı Atama Başvuru Formu 2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 3- Mal Bildirim Beyannamesi:  
Web uygulamaları Alo 113 Alo 150 Alo 184 Alo 182 Alo 171 Bilgi edinme Sağlık turizmi Stratejik plan Klinik kalite EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Net E-Posta Elektronik belge Sağlıkta buluşma noktası Obezite Havanı koru Aile hekimliği
E-kütüphane E-Devlet Linkler
Toplam Tekil Ziyaretçi: 121656 | Toplam Sayfa Gösterimi: 3816870
Gbit Yazılım T.C. Sağlık Bakanlığı | Rize Sağlık Müdürlüğü Starmaxx Lastik hostingRize il Saglık Müdürlügü Web Sitesi. Kurum hakkında bilgiler, Subeler, projeler ve duyurular yer alıyor.