01 Kasım 2014 Cumartesi 05:06
Fiziksel
Fiziksel Aktivite Rehberi ve İnternet Sitesi Hazırlandı
  Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ‘Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi’ ve ‘Fiziksel      Aktivite İnternet Sitesi http://fizikselaktivite.gov.tr/Tanıtı Toplantısı’ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.    Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından toplumda sağlıklı yaşam, obezite ve aktif hareket konularında gerekli bilgilendirmenin yapılması ve konuyla ilgili çalışan uzmanlara yol gösterici özelliği bulunan rehber, çocuk ve gençler, yetişkinler, yaşlılar ile engelliler olmak üzere 4 kitapçık olarak hazırlandı. Rehberde fiziksel aktivitenin yararları, egzersiz türleri, egzersiz süreleri ve yapılacak çalışmalar ayrıntılı bir şekilde yer aldı.    Fiziksel Aktivite İnternet Sitesinde ise, çocuk ve gençler, yetişkinler, yaşlılar ile fiziksel ve zihinsel   engellilerde fiziksel aktiviteler ayrı bölümler halinde ele alınıyor. Bu site sayesinde her birey kendisine uygun olan fiziksel aktiviteyi seçme ve bilgi alma imkânına sahip olacak.  Toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ve birçok davetli katıldı.                                 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın aktiviteleri arasında yer alıyor. Rehber, toplumumuza gerekli bilgilendirmenin yapılması, konuyla ilgili çalışan uzmanlara yol gösterici olması, ülkemize ait önerilerin oluşturulması ve bu yolla fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı. Rehberde; çocuk ve gençler, yetişkinler, yaşlılar ile engellilerde fiziksel aktiviteler, ayrı bölümler hâlinde ele alındı. Böylece, çeşitli uzmanların ortak bakış açılarından yararlanılarak fiziksel aktivite konusunda farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Rehber, bir bütün olarak kullanılabileceği gibi genel bilgilerin yer aldığı birinci bölüm ile birlikte ayrı ayrı ilgi alanlarına göre de incelenebilir şekilde hazırlandı.    Sağlıklı yaşamla ilgili geleceğin inşası konusunda alışkanlıklar ve değer yargılarının gözden geçirilmesi gerektiğini anlatan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Toplumumuzda hareketli yaşamı ve üretimi teşvik eden bir kültüre ihtiyacımız var. Yeni bir anlayış ve konsept geliştirilmeli.” dedi.    Hasta Olan Bireyler İçinde Rehber Çalışması Yapılacak.    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, kanser ve diyabet gibi hastalıklarda en önemli silahın fiziksel aktivite olduğunu ifade ederek, "Yaşamımızı aktif yaşayan bir toplum haline dönüşmeliyiz. Davranış değişikliği o kadar kolay gelişmeyecek. Basına, topluma doğru mesajlar vererek yaşam tarzına doğru yöneltmede önemli roller düşüyor. Sadece Bakanlığımız değil çok paydaşlı bir birliktelik taşımalıyız, uzun bir yola hep beraber gireceğiz. Fiziksel aktivitenin ardından ikinci önemli stratejimiz yeterli ve dengeli beslenme. Önemli bir rehberle okullar, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nden dağıtıma başlatacağız. Ardından bu rehber sağlıklı bireyler için geliştirildi hasta olan bireylerimizde var onlar için de bir rehber hazırlayacağız.” şeklinde konuştu. 
Mobil
Mobil Şişirilebilir Sahra Hastanesi Kurulumu ve Kullanımı Eğitimi
UMKE Personeline "Mobil Şişirilebilir Sahra Hastanesi" eğitimi verildi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) personeline "Mobil Şişirilebilir Sahra Hastanesi Kurulumu ve Kullanımı" konusunda verildi.             Mobil Acil Müdahale Ünitesi olarak kullanılmak üzere Türkiye'de 17 tane bulunan ve bir tanesi de Rize’ye tahsis edilen şişirilebilir sahra çadır seti kurulumu ve kullanımı konusunda UMKE personellerine eğitim verildi. Sahra Çadırı hakkında bilgi veren, Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, sekiz ayrı parçadan oluşan çadır bir bütün olarak kullanılabileceği söyleyen Tepe, parçalar halinde de kurulup tek de kullanılabiliyor. Her bir parçasının 60 metre kareden oluşmaktadır" dedi. Tepe, "Çadırın gerektiğinde 54 yataklı bir hastane olarak olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca ısıtma ve soğutma tertibatı bulunan çadır yüksek izolasyon özelliğine de sahiptir. Söz konusu bu çadırla gerek ilimiz, gerekse de ülkemiz genelinde oluşabilecek her türlü afet ve acil durumlarda daha hazırlıklı duruma gelmiş olmaktayız. Bu sebeple, UMKE personellerimize çadır kurma eğitimi verildi. Bu eğitimlerin belli bir periyotlar ile devam edecek" diye konuştu. Rize UMKE Birim Sorumlusu Öner Çakal ise, şişirilebilir mobil sahra hastanesinin içerisinde acil bölümü, yoğun bakım ünitesi, hasta gözlem üniteleri, birde  kimyasal olaylarda kullanabileceğimiz bir dekontanimasyon ünitesi bulunmakta olduğunu söyleyerek, " bu çadırın acil durumlarda kurulduğu zaman çok sayıda hasta alabileceğimiz ve müdahale edebileceğimiz imkanlar mevcut" dedi. Çakal, çadır'ın 7 dakika gibi çok kısa sürede kurulabileceğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Çadır hava yoluyla şişmektedir. Sistemimiz dışarıdan yakıt yoluyla ısıtılıyor. Mobil Sahra Hastanesi Ana bağlantı çadırları haricinde dört tane çadırdan oluşmaktadır. Çadır'ı olağanüstü durumlarda, doğal afet ve sel gibi durumlarda çok kısa sürede kurulabilecek bir çadır. Ancak çadır'ın kurulumu için daha rahat sabitleyebilmek için  çadır için düz zemin gerekiyor. Eğitimi Rize Arama Kurtarma Ekibi içerisinde yer alan öncelikle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine veriyoruz. Çünkü acil durumda sağlıkçı oldukları için ilk onlar müdahale edecek. Ama herhangi bir kurtarma operasyonu tam anlamıyla bir ekibi işi gerekiyor. Bizler sağlıkçı olarak nasıl hastaya nasıl daha iyi ve kısa sürede müdahale edebileceğimizi düşünüyorsak, ekibimizde yer alan diğer arkadaşlarımızda çadır'ın daha kısa sürede nasıl kurulabileceği konusunda teknik ve insan gücüne dayı yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyoruz"  
Eğitim
Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Sınavla Başasistan Ataması Yapılacaktır
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir. İlan edilen Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi kadrolarına; Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Onkolojisi ve Çocuk Hematolojisi uzmanları müracaat edebileceklerdir. Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, 09.11.2014 tarihinde yapılacak olan yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza itiraz edebilirler. İtirazlar Bakanlığımız İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup komisyon kararı kesindir. Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği; İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır. Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz. Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar. Başvuru Şartları *  Başvurduğu dalda uzman olmak, *  Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak, *  Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak, *  Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, *  İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak, Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.  Yabancı dil yeterlilik belgeleri, sözlü sınav tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilebilir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, yazılı bilim sınavında başarılı olsalar dahi sözlü sınava alınmaz. * Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,  1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, 2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, 3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak. şartlarını taşıyacaklardır. Başvuru şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne; - Başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde, - Başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvurular 31.07.2014 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 13.08.2014 günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi No: 3 B Blok 3. Kat No: 15 Sıhhiye/ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında posta/kargo yoluyla veya şahsen başvurularda D Blok Genel Evrak servisine yapılabilecektir. Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (13.08.2014 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Değerlendirme formunun birinci bölümü başvuru sahibi tarafından, ikinci bölümü Bakanlığımız tarafından doldurulacağından ikinci bölüm boş bırakılacaktır. - Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır.  Bilgi için: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı Tel       : 0 312 585 15 59               0 312 585 15 60   Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız. Değerlendirme Formu için Tıklayınız Başasistanlık Kadroları için Tıklayınız 24.07.2014 tarihinde ilanen duyurulan başasistan kadrolarına, 04.08.2014 tarihli ve 49675148/799/2014.5419.4985 sayılı Makam Oluru ile ekli tabloda belirtilen kadrolar ilave edilmiştir.  İlave kadrolar için tıklayınız.
Web uygulamaları Alo 113 Alo 150 Alo 184 Alo 182 Alo 171 Bilgi edinme Sağlık turizmi Stratejik plan Klinik kalite EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Net E-Posta Elektronik belge Sağlıkta buluşma noktası Obezite Havanı koru Aile hekimliği
E-kütüphane E-Devlet Linkler
Toplam Tekil Ziyaretçi: 145297 | Toplam Sayfa Gösterimi: 4062504
Gbit Yazılım T.C. Sağlık Bakanlığı | Rize Sağlık Müdürlüğü Starmaxx Lastik hostingRize il Saglık Müdürlügü Web Sitesi. Kurum hakkında bilgiler, Subeler, projeler ve duyurular yer alıyor.